OUTPLACEMENT EN
RE-INTEGRATIE

Nieuwe wegen ontdekken en inslaan na een ontslag? (Opnieuw) voeling krijgen met je sterktes en je interesses? In vertrouwen volgende stappen zetten.
In jouw ritme en tempo.

OUTPLACEMENTTRAJECTEN

Sinds een zestal jaar begeleid ik mensen in outplacement (na ontslag dus). Met respect voor jouw tempo. Startend vanuit jouw sterktes, jouw eigenwaarde, bekijken we eerst wat jou drijft en energie oplevert. We oogsten ook de rijkdom van voorbije ervaringen en inzichten, opleidingen, … We verbinden als het ware verleden en heden. En vertalen al die rijkdom naar concrete nieuwe mogelijkheden, projecten en rollen in je professionele leven.
Zo vanbinnen, zo vanbuiten. Eens je het  innerlijk helder hebt, creëren we samen het materiaal dat je in de buitenwereld helpt om je verhaal te brengen. Zodat jij steeds meer terechtkomt in omgevingen waar je wil zijn.

Voor wie?

Voor de werkgever die afscheid neemt van een gewaardeerde medewerker.
Voor de medewerker die vol zelfvertrouwen en goesting andere horizonten gaat verkennen.

Ik kan me voorstellen dat de aanloop naar een outplacement traject heel wat vragen oproept, dus geef gerust een seintje als je hier graag vrijblijvend meer over hoort of voor een concreet voorstel.

RE-INTEGRATIETRAJECTEN

Re-integratie bij de werkgever, of het faciliteren van de werkhervatting van werknemers na een (langdurige) herstelperiode bij ziekte of ongeval, of die een bepaalde gezondheidsproblematiek hebben, betekent voornamelijk het onderzoek van de mogelijkheden om aangepast of ander werk, of aanpassingen aan de werkpost te bieden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: werknemers kunnen op informele wijze contact opnemen met de werkgever, of zij kunnen een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting vragen bij de preventieadviseur-arbeidsarts, of de werknemer (of de werkgever) kan een re-integratietraject opstarten.”
Bronhttps://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/het-gezondheidstoezicht-op-de-werknemers/re-integratie-van

Tijdens de opleiding tot re-integratie expert (2023) verwierf ik de nodige diepgaande kennis over alle wettelijke aspecten, over re-integratie na stress, burn- & bore-out, over musculoskeletale en andere oorzaken van uitval, in het opstellen van re-integratieverslagen en het faciliteren van gesprekken tussen werkgever en medewerker.