Kerntalenten analyse

Voel je intuïtief dat jouw pad toch naar elders leidt? Sta je voor het maken van een  professionele keuze? Zoveel opties, zoveel mogelijkheden die aan je trekken. Twijfel misschien. “Help, ik heb geen flauw idee.” Of “Maak ik wel de juiste keuze?” “Ben ik wel goed genoeg?

Herkenbaar?

Dan kan je via een kerntalentenanalyse keuzes maken vanuit jouw potentieel, jouw kracht en goesting. Sinds 2018 werk ik met de Coretalents methode als stevig en waarderend fundament in loopbaanbegeleiding, talent coaching en outplacement trajecten.
Met deze methode verkennen we jouw unieke pad.

What’s in a name?

We analyseren samen waar jouw energiegevers zitten, jouw sterktes en je interesses. En we brengen ook in kaart waar je beter van weg blijft, je energievreters.
Dat alles brengen we samen in jouw kerntalenten-verslag; een levenslang geldig naslagwerk dat je telkens opnieuw kan inkijken als je voor een belangrijke keuze in je leven staat, of als je je even in je sterktes wil onderdompelen. Stel dat je later in je leven opnieuw advies wil bij een belangrijke keuze, dan kan ikzelf of een collega analist op basis van je verslag heel snel jouw blauwdruk meenemen in het gesprek. Niks weer van nul af aan beginnen.

Zodat je gericht en in vertrouwen keuzes kan maken, die passen bij wie jij bent. Die je brengen waar jij wil zijn.

Wat houdt een kerntalentenanalyse precies in?

De analyse brengt je karakter (persoonlijkheid of ‘zijn’), én je talenten (potentieel of ‘zullen kunnen mits opleiding en/of oefening’), én je motivatie (goesting, of ‘willen’, zomaar uit jezelf) in kaart op een heel gedetailleerd en genuanceerd niveau.

Concreet?

Een sessie duurt 3 à 4 uur (kan ook volledig online), waarna je de unieke blauwdruk van jouw kerntalentenconstellatie kent, met nadien een schriftelijke neerslag in een levenslang geldig verslag.

Waarom deze methode?

Omdat deze methode bij mijn weten de enige is die gegarandeerd ook het potentieel van mensen in kaart brengt. Dus ook zaken die jij me niet zou benoemen als ik je nu vraag naar je sterktes, komen in deze methode boven water. Als het in je zit, wordt het zichtbaar. Mooi, toch?
Dit houdt in dat je nog bewustere keuzes kan maken voor je toekomst, in je huidige job of bij een carrière switch. En ook ver daarna. 

Omdat deze methode woorden geeft aan je echte, sterke kerntalenten, aan de zaken waarvan jij in flow geraakt. En ook aan de zaken die je liever aan anderen overlaat, en aan de zaken waar je warm noch koud van wordt. Zodat je een duidelijk beeld krijgt van wat echt leeft in jou op vlak van empathie op individueel niveau en sociaal op groepsniveau, qua strategisch en tactisch inzicht, rationaliteit, creativiteit, kennisverwerving, naar buiten treden in deze wereld, en zoveel meer.

Handig in sollicitatiegesprekken omdat je helder hebt wat voor jou werkt en wat niet.
Handig als je intern wil doorgroeien of een andere afdeling wil verkennen.
Handig bij de afweging dienstverband | zelfstandig | freelance, enz.

Omdat deze methode in alle neutraliteit weergeeft wat leeft en gezien wil worden in jou. Vrij van oordeel, helder en heerlijk om te weten en levenslang van te genieten. Zowel in de professionele sfeer als daarbuiten.

Meer weten over deze heerlijke, gefundeerde en gevalideerde methode waarin vele anderen je voorgingen?